Avva Pafnutie şi mijloacele de transport în comun

Grăbindu-se odată foarte Avva Pafnutie şi neavând bani de taxiu, se întâmplă de se sui într-un tramvai. Odată aburcat, începu a se minuna de toate cele dinlăuntrul acestuia, necontenind a aduce laudă Celui de Sus pentru asemenea lucrare nemaivăzută.

Lăudă peste măsură curentul electric, electronul cu a lui sarcină negativă, magnetul permanent, câmpul electric şi pe cel magnetic, şinele care duceau tramvaiul pe drumul cel bun,  fără de smucituri şi fără de greşeală.

Când auzi de la ceilalţi călători că în faţă, în cotigă, sălăşluieşte un om care mână puternicul bidiviu înainte şi înapoi, la dreapta sau la stânga, după cum îi e vrerea, avva Pafnutie se minună nespus şi aduse mulţumiri Proniei divine pentru purtarea de grijă, că sădeşte în cugetul omului pornirea bărbătească de a se lupta cu puterile lumii acesteia şi de a le birui.

Dar mai tare decât toate se miră avva Pafnutie de taxa de 2 lei pentru o călătorie, socotind-o drept o jecmăneală la drumul mare, drept pentru care îndemnă călătorii ca sub niciun chip să nu plătească vrăjmaşului dijma ticăloasă ci, unindu-se, vor birui fără îndoială pe controlori, oricât de neomenoşi se vor dovedi a fi aceştia.

Advertisements

2 thoughts on “Avva Pafnutie şi mijloacele de transport în comun

  1. sebra June 25, 2012 / 10:25 pm

    Avva Pafnutie ar fi bine să nu nesocotească ceea ce poate în necunoştinţă de cauză a numit “dijmă”, deoarece legiutorul şi stăpânitorul de aici de jos, nu-i atât de iertător ca Cel de Sus.

    • Fratele Andryusha June 25, 2012 / 10:28 pm

      Neah, Avva Pafnutie nu se teme de nimeni, el e înarmat cu sabia credinţei!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s