Avva Pafnutie vorbeşte mulţimilor înfometate

Nimeni nu ştie care să fi fost pricina – ori drumul excesiv de lung făcut pe jos, după înzăpezirea şoselei; ori frigul prea aspru; ori închiderea prematură a hypermarketului aflat în apropiere; cert este că, într-o zi, pustnicii noştri se treziră înconjuraţi de o mare mulţime de intelectuali – profesori universitari, doctori, doctoranzi, masteri şi masteranzi, studenţi eminenţi, copile îndrăgostite de Luceafăr şi aşa mai departe.

Mulţimea aceasta era însetată după un cuvânt de îndreptare dar, mai cu seamă, coaptă literalmente de foame.

Văzând cum stau lucrurile, veniră bătrânii la Avva Pafnutie şi-l rugară să ţină el predica, ca om care avea mai multă şcoală şi mai deprins fiind oarecum cu dedesupturile vieţii cărtureşti.

Avva Pafnutie nu se lăsă mult rugat şi ieşi să le vorbească universitarilor acelora, însetaţi de Adevăr şi înfometaţi de pâinea cea de toate zilele:

– Adevăr vă spun vouă – îşi începu Avva Pafnutie cuvântarea – că, dacă Dumnezeu i-ar fi făcut pe oameni să aibă vitalitatea unor tardigrade, aceştia nu ar fi cunoscut în veci îndurarea Domnului şi nu ar fi umblat în căutarea Luminii celei Adevărate, ci şi-ar fi împietrit inimile lor până acolo încât mântuirea le-ar fi fost cu neputinţă. Să ne bucurăm, deci, de slăbiciunile noastre şi să mulţumim lui Dumnezeu că, în marea Sa îndurare, a hotărât cu înţelepciune în ceea ce ne priveşte pe noi, oamenii, cununa creaţiei Sale.

Dacă suferim de foame, de frig, de sete, de boală sau de alte nevoi, să îndrăznim a cere ajutorul de Sus şi să nu ne închistăm înlăuntrul nostru, aşa cum aceste fiinţe microscopice o fac, lipsite fiind de nădejdea ajutorului divin, dar şi chinuite peste măsură de curiozitatea bolnăvicioasă a omului de ştiinţă, a savantului în genere, a biologului în particular.

Cu aceste ultime cuvinte, Avva Pafnutie părăsi adunarea cărturarilor, nu înainte de a face semn ucenicului Inochentie să-i poftească la masă, întrucât Avvei Sisoie îi reuşise din nou trucul cu înmulţirea cartofilor, sub formă de chipsuri crocante, bio, cu puţină sare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s