Avva Pafnutie explică Ucenicului Inochentie un citat din Evanghelie

Venind Ucenicul Inochentie la Avva Pafnutie, să primească cuvânt de învăţătură, îi spuse lui bătrânul:

-Vrei să-ţi vorbesc din cele duhovniceşti, ale spiritului, sau din cele omeneşti, ale trupului şi lumii?

-Ale trupului şi lumii, părinte -îi răspunse Ucenicul Inochentie, care ajunsese să se creadă avansat în cele spirituale.

-Uite, citatul acesta: “cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi“. Cum îl explici, după tălmăcirea trupului?… – întrebă, la rândul său, Avva Pafnutie.

– Oircât m-aş căzni, nu pot să-l explic după tălmăcirea trupului, ci numai după cea a spiritului – se dădu bătut Ucenicul Inochentie.

– Nu poţi fi avansat în cele duhovniceşti, dacă cele ale trupului şi ale lumii nu le înţelegi, spuse Avva Pafnutie. Cât despre citatul acesta, el se tălmăceşte astfel, după legile trupului: “Cei dintâi vor fi cei din urmă, spre bucuria restului plutonului“. Tălmăci bătrânul, cu părul albit de înţelepciunea anilor şi a Duhului.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s