Avva Pafnutie aduce vântul schimbării în atelierul de pictură al sihăstriei Apokalypto

Inspirat de ideile de primenire teologică exhortate dinspre Vatican, Avva Pafnutie cel Nou – întreprinzător cum îl știm – decise să facă unele schimbări în subiectele și temele tratate de către maeștrii atelierului de pictură al sihăstriei Apokalypto.

Astfel, considerând că vechile picturi, deși lucrate cu o dăruire și o migală incontestabile, nu atrag suficienți credincioși, încasările suferind în mod direct proporțional, Avva Pafnutie sugeră următoarele teme:

  • ”Acompanierea Sodomei și Gomorei de către îngeri”
  • ”Întâmpinarea samaritencei care nu avea apă potabilă curentă”
  • ”Ioan Botezătorul nefăcând prozeliți la apa Iordanului”
  • ”Aflarea copilului neastâmpărat la Templu”
  • ”Moise deschide Marea Roșie pentru emigranții ilegali”
  • ”Tentația imobiliară a lui Petru pe muntele Tabor”
  • ”Noe protejând speciile pe cale de dispariție”
  • ”Vițelul de aur – kitsch și grandomanie în arta pre-creștină”

Inutil de spus că, în urma punerii în aplicare a acestor idei revoționare, atelierul fu copleșit de comenzi, sihaștrii fiind nevoiți a construi alături de el un alt locaș, destinat carpetelor și țesăturilor murale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s