Ucenicul Inochentie îl surprinde pe Avva Pafnutie

Întors după o călătorie în oraş, Ucenicul Inochentie îl surprinse pe Avva Pafnutie – ce desfăcea meticulos pungile cu cumpărături şi le orânduia în cămară – cu următoarea remarcă:

– Ştii, Avvă, mi se pare că, dintre toţi oamenii, numai taximetriştii mai sunt creştini adevăraţi.

– Cum aşa? – întrebă Avva Pafnutie, ridicând uşor din sprâncene, a mirare.

– Păi, numai ei par a mai ţine cont de îndemnul Mântuitorului de a deveni pescari de oameni – răspunse Ucenicul Inochentie, trecându-i un săculeţ de cartofi.

Avva Pafnutie se întâlneşte cu un om aflat într-o relaţie

Aflat în tinda chiliei pentru o pricină oarecare, Avva Pafnutie zări un om care înainta cu sfială prin curtea mânăstirii, parcă neştiind încotro să o apuce.

– Îndrăzneşte, fiule – îi spuse Avva Pafnutie când necunoscutul se apropie suficient de mult ca să nu trebuiască să ridice glasul. Cu ce prilej ai venit pe aici?

– Îl caut pe Avva Pafnutie, pentru un cuvânt de învăţătură. – răspunse străinul, privind cu sfială.

– Tocmai l-ai găsit – zise Avva Pafnutie. Spune, cu ce te pot ajuta?

După o clipă de tăcere, privindu-l  cu ochi înfricoşaţi, omul spuse:

– Voiam să ştiu dacă, pentru un om aflat într-o relaţie, există mântuire? – explică el dintr-o suflare, luându-şi greutatea de pe inimă.

– Dacă relaţia nu e deschisă, sunt ceva şanse – îi răspunse Avva Pafnutie, după o clipă de gândire. Dacă, pe deasupra, relaţia este şi platonică, acestea cresc exponenţial.

Apoi Avva Pafnutie intră în chilie, pricina oarecare pentru care se afla în tindă încetând, ca şi cum nici nu ar fi existat.

De ce l-a îndrăgit Avva Pafnutie pe Ucenicul Inochentie

Venind Ucenicul Inochentie la sihăstrie şi petrecând o vreme acolo, se întâmplă de îi ceru cuvânt de învăţătură Avvei Pafnutie.

– Avvă – zise Ucenicul – eu înţeleg foarte bine pentru ce mă iubeşte Dumnezeu pe mine, dar nu înţeleg nici în ruptul capului pentru ce îi iubeşte pe ceilalţi oameni.

– De astfel de oameni avem nevoie la mânăstire! – exclamă Avva Pafnutie, încântat şi, din acea zi, îl luă pe Ucenicul Inochentie pe lângă dânsul.

De ce vor fi multe locaşuri în Paradis?

Ucenicul Inochentie îl întrebă pe Avva Pafnutie:

– Spune-mi, Avo, de ce scrie la Carte că a spus Mântuitorul: “în Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt”?…

– Pentru că, în timp ce sunt popoare ce vor încăpea fără probleme într-un locaş, pentru români va trebui să facă unul pentru fiecare individ – răspunse Avva Pafnutie.