Avva Pafnutie ia apărarea constructorului francez de maşini

Preumblându-se odată avva Pafnutie, se întâmplă de se întâlni cu un cetăţean care îşi descărca oful pe maşina personală, ce refuza să pornească, înjurând-o în toate felurile. Mai cu seamă, acel cetăţean defăima prin cuvinte nereproductibile originile franţuzeşti ale maşinii, aducând daune importante imaginii poporului care trăieşte în Hexagon.

Drept pentru care avva Pafnutie l-a luat deoparte şi, mustrându-l,  i-a zis:

– Nu mai rosti vorbe necugetate împotriva drept-credinciosului popor francez! Căci, din mijlocul lui, s-a ridicat acel neasemuit gânditor care a spus:

Există suficientă lumină pentru  cei ce vor să vadă şi destul întuneric pentru cei ce nu vor să vadă.

Mergi, aşadar, la un service auto, repară-ţi maşina şi nu te mai ridica  împotriva fratelui tău!