Convertirea unui agent imobiliar

După ce lectură pentru prima dată în viaţă Sfânta Biblie, un agent imobiliar cunoscu o convertire completă şi profundă. Pentru familie, colegi, prieteni, clienţi, deveni de nerecunoscut: participa în fiecare zi la sfânta liturghie, făcea milostenie, se spovedea şi se împărtăşea des, fugea de prilejurile de păcătuire, într-un cuvânt, ducea o viaţă creştină exemplară, cum ar trebui să ducem cu toţii, de altfel.

Nu se mulţumea să facă numai el aceste fapte bune, ci îi îndemna pe toţi cunoscuţii la convertire, la schimbarea vieţii şi la o râvnă autentică pentru mântuire.

Într-o bună zi, agentul nostru se întâlni cu un confrate de al său, care îşi exprimă mirarea faţă de purtarea peste măsură de evlavioasă a acestuia.

– Ce s-a întâmplat, cum de te-ai schimbat în modul ăsta, tocmai tu, care nu credeai în nimic? – îl întrebă omul, mirat pe bună dreptate.

– Cum poţi să mă întrebi aşa ceva? – replică agentul. N-ai citit Biblia?!…

– Ba, am răsfoit-o, cândva… recunoscu amicul, uşor jenat.

– Păi, n-ai citit pasajul în care Mântuitorul spune: “în Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt”? Îţi dai seama câte comisioane ne aşteaptă acolo?…

De ce vor fi multe locaşuri în Paradis?

Ucenicul Inochentie îl întrebă pe Avva Pafnutie:

– Spune-mi, Avo, de ce scrie la Carte că a spus Mântuitorul: “în Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt”?…

– Pentru că, în timp ce sunt popoare ce vor încăpea fără probleme într-un locaş, pentru români va trebui să facă unul pentru fiecare individ – răspunse Avva Pafnutie.