Democraţie şi creştinism în viziunea avvei Pafnutie

Întâlnind, în peregrinările sale, sediul  unui partid ce-şi spunea “creştin şi democrat”,  Avva Pafnutie rămase cu mirare mare, nevenindu-i să creadă ce fel de oameni or fi fiind înăuntru.

– Trebuie – spuse Avva în sine-i – că aceştia sunt mai mari decât sfinţii şi, poate, chiar decât îngerii cei fără de prihană!

– Cum aşa, avvo?… – întrebă un trecător, curios.

– Păi, creştinismul este total opus democraţiei – lămuri Avva Pafnutie. Democraţia înseamnă dictatura majorităţii, pe când creştinism înseamnă dictatura Binelui. Să nu uităm că pe Mântuitorul democraţia L-a urcat pe cruce – prin glasul poporului, şi Binele – adică Viaţa care era cu El – L-a Înviat, scoţându-l din mormântul care nu-L putea cuprinde. Arareori majoritatea este de partea Binelui, de cele mai multe ori este împotrivă, aşa se explică că, lângă cruce, de pildă, Mântuitorul era singur, urmat numai de Maica Lui şi de un singur ucenic.

De aceea am spus că cei dinăuntru trebuie să fie mai mari decât sfinţii: dacă au reuşit să împace majoritatea cu Binele absolut, e minune nemaivăzută, dintre cele mai mari…