Ucenicul Inochentie primeşte cuvânt de îmbărbătare de la Avva Pafnutie

Proaspăt absolvent al liceului, Ucenicul Inochentie se năpusti în chilia Avvei Pafnutie, izbind uşa de perete, cu manualul de literatură română prins strâns în degetele încleştate. Pupilele dilatate şi paloarea din obraji îi spuse Avvei că ceva neobişnuit se petrecea în sufletul ucenicului său preferat.

– Ştiai, Avvă, că Poetul spune că “pe lumea asta sunt femei cu ochi ce izvorăsc scântei”?! – izbucni Ucenicul îndată ce dădu cu ochii de mentorul său.

– Ştiu, fiule, dar, până ce urcă aici, la sihăstrie, cale de şapte ore prin cărările muntelui, acele scântei se sting demult – îl linişti Avva Pafnutie, cu calmul isihastului experimentat.

Advertisements