Despre importanţa postului

Venind la sihăstrie un om care dorea să ducă o viaţă îmbunătăţită, le întrebă pe avve despre importanţa postului cu trupul, adică înfrânarea de la bucate, cum ar veni.

Văzând fraţii că omul este sincer în căutarea sa, s-au vorbit între ei să-l ia mai domol şi să-l lase pe Avva Pafnutie să cuvânteze ultimul, ca să nu plece pelerinul fără de folos.

– Postul este important pentru că trupul influenţează sufletul, după cum şi sufletul influenţează trupul – decretă grav Avva Varsanufie, şezând în capul adunării.

– El detoxifică organismul de substanţele de origine animală, purtătoare de neputinţe, şi îl încarcă cu energiile vitale, venite de la plantele ce-şi iau puterea direct de la Soare şi de la Pământ – întări Avva Sofronie.

– Prin post, omului îi scad puterile fizice şi astfel el se smereşte pe sine înaintea Creatorului său – declară şi Avva Haralambie, punând pe masă o strachină cu gogonele murate, uşor  roşietice, nici prea moi, nici prea tari, de-ţi lăsa gura apă.

Omul înghiţi în sec şi-şi îndreptă privirile hămesite către Avva Pafnutie, care nu cuvântase încă.

– Postul este foarte important din toate pricinile enumerate de către fraţii mei – începu Avva Pafnutie. Dar, dincolo de acestea, există o semnificaţie mai adâncă a postului, cu adevărat mistică, pe care n-o pot pătrunde decât cei mai înaintaţi pe drumul evoluţiei spirituale.

– Care este semnificaţia, spune-o, Avvă! – strigă pelerinul, înghiţind pe nemestecate o jumătate de gogonea fabuloasă, pătrunsă cât trebuie, de-ţi lua minţile.

– Adevărata semnificaţie a postului, adevărata sa importanţă – continuă Avva Pafnutie, privindu-l cu luare aminte pe pelerin – este ca, ţinând post cât mai aspru pentru o perioadă, omul să conştientizeze importanţa mâncării în viaţa sa, să nu i se mai pară că e un lucru care i se cuvine de la sine.

Şi-i făcu semn Ucenicului Inochentie să aducă ceaunul cu ciuperci în smântână*, în timp ce el tăia mămăliga fierbinte cu gesturi largi, măsurate, de adevărat înţelept.

*Pentru cititorii scandalizaţi: smântână din lapte de soia, bineînţeles.