Avva Pafnutie de serviciu la trapeză

Când îi vine rândul la trapeză, Avva Pafnutie e mai fericit ca niciodată. Atunci are prilejul să se întâlnească cu pelerinii şi, în timp ce le serveşte masa, le dă şi un cuvânt de credinţă, atât de necesar în vremurile pe care le trăim.

Zilele trecute veniseră o mulţime de oaspeţi la mânăstire şi Avva Pafnutie nu-şi mai vedea capul de treabă. Unul dintre pelerini îi aţinu, însă, calea şi începu să-i povestească despre minunata carte “Eat, pray, love” şi despre cum ar trebui armonizată înţelepciunea orientală cu practicile creştinismului. În spatele lui, coada de pelerini înfometaţi deopotrivă de hrană spirituală, dar şi trupească, începu a se lungi.

– Şi la noi, la mânăstire, e o vorbă asemănătoare… – se dădu Avva Pafnutie de partea interlocutorului său, într-un mod oarecum surprinzător.

– Da?!… Care? – întrebă acesta, în pragul extazului.

– Eat, pray, move! – îl lămuri de îndată Avva Pafnutie, generos.