Avva Pafnutie se întâlneşte cu un om aflat într-o relaţie

Aflat în tinda chiliei pentru o pricină oarecare, Avva Pafnutie zări un om care înainta cu sfială prin curtea mânăstirii, parcă neştiind încotro să o apuce.

– Îndrăzneşte, fiule – îi spuse Avva Pafnutie când necunoscutul se apropie suficient de mult ca să nu trebuiască să ridice glasul. Cu ce prilej ai venit pe aici?

– Îl caut pe Avva Pafnutie, pentru un cuvânt de învăţătură. – răspunse străinul, privind cu sfială.

– Tocmai l-ai găsit – zise Avva Pafnutie. Spune, cu ce te pot ajuta?

După o clipă de tăcere, privindu-l  cu ochi înfricoşaţi, omul spuse:

– Voiam să ştiu dacă, pentru un om aflat într-o relaţie, există mântuire? – explică el dintr-o suflare, luându-şi greutatea de pe inimă.

– Dacă relaţia nu e deschisă, sunt ceva şanse – îi răspunse Avva Pafnutie, după o clipă de gândire. Dacă, pe deasupra, relaţia este şi platonică, acestea cresc exponenţial.

Apoi Avva Pafnutie intră în chilie, pricina oarecare pentru care se afla în tindă încetând, ca şi cum nici nu ar fi existat.

Advertisements