Cuvânt despre operaţia de schimbare de sex

Ieşind Avva Pafnutie din chilia sa, cu gând să se ducă în piaţă să cumpere cele necesare unui trai decent timp de o săptămână, a fost oprit de o tânără ce l-a întrebat de departe, neîndrăznind să se apropie, ce părere are despre operaţia de schimbare de sex.

Măcar că auzea pentru prima dată în viaţa lui de asemenea blestemăţie, Avva Pafnutie n-a vrut s-o lase neîndreptată şi, cugetând puţin, i-a dat acest cuvânt:

– Schimbarea de sex nu poate aduce nimic bun în viaţa omului!  Nici femeii neputându-i corecta lipsurile , nici bărbatului neputându-i adăuga ceva la binecuvântările care vin asupra lui  de la Cel de Sus. Că, oricât ar voi acei medici păgâni – ce leapădă folosul ştiinţei de a vindeca, preschimbându-l, din iubire de arginţi, în amăgire ce duce la pierzanie – nici comportamentul rutier al femeii nu-l pot îmbunătăţi, nici firea cea războinică şi trufaşă a bărbatului n-o pot îndrepta!

Acestea zicând, se îndreptă avva Pafnutie către piaţă, acolo unde-l aştepta un bucătar mititel, ce ştia ca nimeni altul a găti nişte gogoşele minunate, umplute cu gem de caise şi tăvălite prin zahăr-pudră, şi o lipoveancă cât toate zilele, care-l ajuta de obicei să urce în cărucior sacul cu cartofi pe care-l târguia avva, spre îndestularea obştei.