Să râdem cu Avva Pafnutie

Adunându-se faptele cele bune peste măsură şi înmulţindu-se în obştea lor, se pomeniră Avva Pafnutie, cu Avva Filimon, cu Avva Sofronie şi ceilalţi bătrâni, cu un înger al Domnului care-i vizită şi le spuse:

– Pentru multele voastre bogăţii adunate în Cer, am fost trimis să vă vestesc o dezlegare a straşnicului mod de viaţă pe care-l duceţi. O zi puteţi întrerupe postul cel aspru, ori călători prin lume, ori a vă primi rudele cele după trup, ori altceva ce doriţi să faceţi.

După ce se consultară bătrânii între ei, Avva Filimon luă cuvântul dinaintea îngerului şi spuse:

– A întrerupe postul, la vârsta noastră, nu poate fi nici spre sănătatea trupului, nici a sufletului. A călători sau a ne vizita rudele, la fel. Ceea ce ne mai dorim, la anii noştri, ar fi o zi în care să râdem după pofta inimii, cu cuviinţă, fără a ni se socoti aceasta drept păcat al mândriei.

– Aşa să fie – glăsui îngerul – până mâine la vremea asta, puteţi râde de orice, după pofta inimii.

Îşi continuară avvele lucrul cel obişnuit, iar spre seară se adunară în tindă la Avva Pafnutie, în cenacol. Stând ei pe scăunele şi aşteptându-l fiecare pe altul să dea tonul, Avva Pafnutie deschise gura şi zise:

– VIP. Very Important Person.

Şi au râs avvele ca la vreo jumătate de ceas, cu hohote şi lacrimi multe, de începură câinii din vale să latre, speriaţi. Când se mai potoliră, Avva Filimon adăugă:

– Drepturile omului.

Şi râseră din nou, ca în prima tinereţe, un ceas încheiat, de li se descreţiră frunţile şi obrajii, şi păreau iar de douăzeci de ani, nişte copii inocenţi.

Când se potoliră, cu greu, Avva Varsanufie rosti:

– Pentru că meriţi.

Şi iar se porniră pe râs, de se aprinseră luminile în cătune, în crucea nopţii, ca la cutremur.

La urmă de tot, când soarele prinse a miji peste deal, Avva Sofronie dădu lovitura de graţie:

– Împreună, să construim o lume mai bună!

Şi au râs avvele toată dimineaţa şi, împreună cu ei, şi îngerii din ceruri, însuşi Tatăl Ceresc având un zâmbet larg, larg, care acoperi, până la urmă, întreg mapamondul.

Advertisements