Elevul Varsanufie faţă cu inspectorul şcolar

Elev fiind, Avva Varsanufie fu scos în faţa clasei, să explice inspectorului şcolar ce a înţeles el din orele de religie.

– Din orele de religie am înţeles următoarele: – spuse Varsanufie.

Era un Om cu o haină lungă, dintr-o singură bucată, care era Semănător, adică arunca seminţe pe o ţarină pietroasă*.

După un timp, a crescut în locul ăla un smochin care nu voia să dea roadă* şi atunci Semănătorul a vrut să-l blesteme, dar a venit un grădinar** care I-a spus Semănătorului să nu-l blesteme, ci va săpa el la rădăcina smochinului şi-i va pune gunoi şi poate va rodi.

Trecură zilele şi, la umbra smochinului, căzu un bărbat bătut de tâlhari. Soarele era fierbinte şi umbra smochinului nu era foarte deasă, dar un Samaritean, trecând pe acolo, îl luă pe călător cu el. Nu plecase bine Samariteanul, când de smochin se apropie un administrator nedrept, care săpă la rădăcină şi ascunse o pungă mare de galbeni, furaţi de la stăpânul lui. Apoi plecă şi acesta.

Pe seară, un băiat slab şi peste măsură de înfometat se apropie de smochin, cerându-i cu glas stins să-i dea câteva roşcove, să le mănânce. Pe urmă leşină.

Smochinul nu putu face roşcove, însă din el coborî un bărbat mic de statură care dezgropă punga cu galbeni a administratorului nedrept şi dispăru cu ea.

Curând, băiatul se deşteptă şi plecă spre tatăl lui, un cunoscut fermier din apropiere.

Noaptea, zece fecioare se apropiară, purtând lămpi cu ulei. După ele apăru şi un om care nu avea haină de nuntă. Dispăru în aceeaşi direcţie cu fecioarele.

Pe drum trecură asirieni, babilonieni, greci şi, în cele din urmă, romani.

Romanii se aşezară la umbra smochinului, jucară zaruri, apoi plecară şi ei.

Spre prânz, trecu Semănătorul, purtând o cruce mare. Îşi aruncă o clipă privirea asupra smochinului, apoi plecă mai departe şi El.

Curând, smochinul dădu primele sale roade, din care se hrăni săracul Lăzar, înainte de a pleca spre Paradis.

* ţarina pietroasă şi smochinul neroditor sunt eu, adică Varsanufie

** grădinarul e creştinul bun, care învaţă pe alţii

Advertisements